Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Betalingsvoorwaarden Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Betalingsvoorwaarden voor huisartsen (LHV) 2009

 

1.         Reclamaties op de nota richt u binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk aan de huisarts. Wanneer er binnen deze termijn geen reclamaties zijn ingediend is de patiënt het bedrag van de nota verschuldigd.

 

2.         De declaraties van de huisarts, van de door de huisarts verrichte werkzaamheden of door de huisarts verstrekte geneesmiddelen, zijn direct opeisbaar.

 

3.         Het bedrag op de nota dient binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de huisarts.

 

4.         Is het bedrag vermeld op de nota niet binnen 21 dagen bijgeschreven op de nota van de huisarts dan is de patiënt in verzuim. De huisarts heeft dan het recht zonder een nadere ingebrekestelling over te gaan tot incasso maatregelen.

 

5.         De huisarts brengt na 21 dagen, de wettelijke rente in rekening zonder nadere ingebrekestelling. Daarnaast wordt een bedrag van € 5,-- voor administratiekosten in rekening gebracht.

 

6.         Naast de wettelijke rente en de administratiekosten is de patiënt wanneer hij in gebreke blijft, een bedrag van 18% van het te vorderen bedrag als incassokosten verschuldigd met een minimum van € 35,-- per nota.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onder nummer 281/95 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie