Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Verwijsbrief

Als de huisarts u heeft doorverwezen naar een specialist, krijgt u de verwijsbrief in principe direct mee. Voor uw eigen beheer krijgt u een actueel medicatie-overzicht mee, inclusief eventuele contra-indicaties/allergieën. Bewaar dit overzicht zorgvuldig a.u.b.

Het kan voorkomen dat uw brief eerst naar de specialist moet worden opgestuurd, zodat de brief door de specialist beoordeeld kan worden, alvorens u een afspraak krijgt. In dat geval sturen wij de brief naar de specialist en krijgt u van de specialist verder te horen wanneer u een afspraak heeft. Om dit te kunnen doen moeten wij wel in bezit zijn van het faxnummer waar de brief naar toe moet worden gefaxt.

Mocht u onverhoopt geen verwijsbrief hebben ontvangen tijdens het spreekuur, kunt u contact opnemen tussen 9.00 - 17.00 uur met de praktijk om deze aan te vragen. Het is ook mogelijk om de verwijsbrief aan te vragen via het contactformulier op deze website.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit ongeveer een werkweek vantevoren te doen? Hierdoor heeft de dokter voldoende tijd om deze verwijsbrief te schrijven èn uw medische gegevens zijn dan zo actueel mogelijk bijgewerkt.

Let op: Als u zonder medeweten van de huisarts een afspraak heeft (gehad) bij een specialist, zullen wij u geen verwijzing met terugwerkende kracht verstrekken. De kosten van het specialistenbezoek komen dan voor uw rekening. De zorgverzekering zal de kosten niet dekken.

 

NZa: verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialist

    08 oktober 2014 NZa: verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialistVeel patiënten met een bekende en/of chronische aandoening horen in het ziekenhuis dat een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft echter aan dat nieuwe verwijzingen overbodig zijn, op enkele uitzonderingen na.

Zolang een medisch specialist een patiënt structureel laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van een eerstelijnszorgaanbieder. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’

Wel een nieuwe verwijzing nodig

Uitzonderingen zijn verwijzingen waarbij de termijn duidelijk is aangegeven en/of gevallen waarbij de zorgverzekeraar voorwaarden aan de verwijzing heeft gekoppeld. Ook voor patiënten die uitbehandeld zijn of van wie het onduidelijk is of degene nog terug komt, is volgens de NZa een nieuwe verwijzing nodig.

 

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie