Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Medisch dossier

Medisch dossier

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier

 

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

 

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

 

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

 

Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

 

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

 

3. Overdracht van uw dossier

 

Als u bij een huisarts ingeschreven staat, is één van zijn, erg belangrijke, taken het bijhouden van uw medische gegevens. Zo ontvangen wij in principe al uw brieven van o.a. de door u bezochte medisch specialisten. Dit wordt door ons verwerkt in de computer, en verder indien nodig bewaard in een map; de zogenaamde "medische status".

Als u, om welke reden dan ook, een andere huisarts moet of wilt zoeken, maken wij op uw aanvraag graag uw medische gegevens klaar voor uw nieuwe huisarts klaar.

Op advies van onze overkoepelende beroepsorganisatie de KNMG kunnen wij uw medische status niet meer persoonlijk aan u overhandigen; wij sturen het aangetekend op naar uw nieuwe huisarts als het niet mogelijk is om de medische gegevens electronisch te versturen, zie onderstaand.

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat dit 2-3 werkweken zal duren. Misschien lijkt dit erg lang, maar er moeten verschillende zaken afgehandeld worden; de inhoud van uw patiëntdossier moet uit de computer worden gehaald, de papieren status moet worden opgezocht en dit alles wordt weer extra gecontroleerd. Deze procedure is nodig om de foutkans zo veel mogelijk te beperken.

 

De medische gegevens worden via een beveiligde website verstuurd naar de nieuwe huisarts via ZorgMailTransfer.

Dit kan alleen als u aan ons schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u van huisarts wil veranderen en wie uw nieuwe huisarts is. Zodra uw nieuwe huisarts u heeft ingeschreven en heeft aangemeld bij de ION-database (Inschrijving op Naam Huisarts), krijgen wij hier automatisch een melding van.

 

U kunt de overdracht van uw medische gegevens aanvragen d.m.v. het ondertekenen van het formulier 'Aanvraag overdracht medische gegevens aan nieuwe huisarts'. Dit formulier is verkrijgbaar op de praktijk. Neemt u dan a.u.b. gelijk een geldig legitimatiebewijs mee zodat wij u kunnen identificeren als zijnde de patiënt die zijn eigen medische gegevens aanvraagt. Met nadruk wijzen wij u erop dat iedereen vanaf 16 jaar dit zelf moet doen. Dit zodat wij zeker weten dat de papieren niet in verkeerde handen kunnen komen. Als bewijs hiervan maken wij een kopie van dit legitimatiebewijs die wij op de praktijk zullen bewaren.Mocht u echt niet persoonlijk op de praktijk kunnen komen, dan kunt u iemand anders schriftelijk machtigen. De gemachtigde kan dan met medeneming van uw (kopie) geldige legitimatiebewijs, voor u de aanvraagprocedure starten.

Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar. Dit lijkt erg overdreven maar u kunt zich voorstellen dat dit in een evt. echtscheidingszaak noodzakelijk is.

Samengevat:

- Tussen aanvraag en electronisch (evt. aangetekend) versturen zit minimaal 2-3 werkweken.

- De medische gegevens krijgt u niet zelf in handen, ze worden electronisch verstuurd naar uw nieuwe huisarts.

- Voor het opsturen moet u zelf toestemming verlenen tot overdracht van uw mdische gegevens naar de nieuwe huisarts.

- Dit geldt voor iedereen vanaf 16 jaar.

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie