Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Overdracht medische gegevens

 

Als u bij een huisarts ingeschreven staat, is één van zijn, erg belangrijke, taken het bijhouden van uw medische gegevens. Zo ontvangen wij in principe al uw brieven van o.a. de door u bezochte medisch specialisten. Dit wordt door ons verwerkt in de computer, en verder indien nodig bewaard in een map; de zogenaamde "medische status".

Als u, om welke reden dan ook, een andere huisarts moet of wilt zoeken, maken wij op uw aanvraag graag uw medische gegevens klaar.

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat dit 2-3 werkweken zal duren. Misschien lijkt dit erg lang, maar er moeten verschillende zaken afgehandeld worden; de inhoud van uw patiëntdossier moet uit de computer worden gehaald, de papieren status moet worden opgezocht en dit alles wordt weer extra gecontroleerd. Deze procedure is nodig om de foutkans zo veel mogelijk te beperken.

Op advies van onze overkoepelende beroepsorganisatie de KNMG kunnen wij uw medische status niet meer persoonlijk aan u overhandigen; wij sturen het aangetekend op naar uw nieuwe huisarts.

Sinds kort is het mogelijk om uw medische gegevens via een beveiligde website te versturen naar de nieuwe huisarts via ZorgMailTransfer.

Dit kan alleen als u aan ons schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u van huisarts wil veranderen en wie uw nieuwe huisarts is. Zodra uw nieuwe huiusarts u heeft ingeschreven en heeft aangemeld bij de ION-database (Inschrijving op Naam Huisarts), krijgen wij hier automatisch een melding van.

 

U kunt de overdracht van uw medische gegevens aanvragen d.m.v. het ondertekenen van het formulier 'Aanvraag overdracht medische gegevens aan nieuwe huisarts'. Dit formulier is verkrijgbaar op de praktijk. Neemt u dan a.u.b. gelijk een geldig legitimatiebewijs mee zodat wij u kunnen identificeren als zijnde de patiënt die zijn eigen medische gegevens aanvraagt. Met nadruk wijzen wij u erop dat iedereen vanaf 16 jaar dit zelf moet doen. Dit zodat wij zeker weten dat de papieren niet in verkeerde handen kunnen komen. Als bewijs hiervan maken wij een kopie van dit legitimatiebewijs die wij op de praktijk zullen bewaren.Mocht u echt niet persoonlijk op de praktijk kunnen komen, dan kunt u iemand anders schriftelijk machtigen. De gemachtigde kan dan met medeneming van uw (kopie) geldige legitimatiebewijs, voor u de aanvraagprocedure starten.

Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar. Dit lijkt erg overdreven maar u kunt zich voorstellen dat dit in een evt. echtscheidingszaak noodzakelijk is.

Samengevat:

- Tussen aanvraag en electronisch (evt. aangetekend) versturen zit minimaal 2-3 werkweken.

- De medische gegevens krijgt u niet zelf in handen, ze worden electronisch (evt. aangetekend) opgestuurd naar uw nieuwe huisarts.

- Voor het opsturen moet er een overdrachtformulier getekend zijn en een geldig legitimatiebewijs op de praktijk getoond zijn.

- Dit geldt voor iedereen vanaf 16 jaar.

 

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie