Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Huisbezoek

De bereikbaarheid van de praktijk is optimaal. Dat wil zeggen dat in principe vrijwel iedereen naar de praktijk kan komen. Eventuele vervoersproblemen verzoeken wij u vriendelijk zelf op te lossen. Deze zijn geen reden voor een huisbezoek.

Visite-aanvragen graag zo vroeg mogelijk: in principe tussen 8.00 uur en 9.00 uur.  Vertelt u dan zo goed mogelijk wat uw ziekteverschijnselen zijn. Hierdoor kan de assistente beter inschatten hoeveel spoed de visite heeft. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd moet worden. Soms zal u door de assistente gevraagd worden om aan 't eind van de ochtend even terug te bellen zodat u weet of en op welke dag de dokter langs komt. Helaas is het niet mogelijk het tijdstip van het huisbezoek met enige nauwkeurigheid aan te geven.

 

Visites zullen uitsluitend gedaan worden op strikt medische indicatie.

Aangezien er in de praktijkruimte veel betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn verdient het aanbeveling naar de praktijk te komen indien dit ook maar enigszins mogelijk is.

Kinderen moeten om deze redenen in principe altijd naar de praktijk komen. Dit geldt ook als zij koorts hebben. Hiertegen is geen enkel bezwaar. Overleg in geval van twijfel telefonisch even.

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie